Kadra pedagogiczna

Czym jest muzyka? Może poprostu niebem, z nutami zamiast gwiazd?
Ludwik Jerzy Kern.

Kadra pedagogiczna

     Zgodnie z decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Wicepremiera Piotra Glińskiego
z dniem 1 września 2017 roku utworzony został Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Dębicy.
W skład Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych wchodzi: Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Krzysztofa Pendereckiego oraz Państwowa Szkoła Muzyczna II st.
 
 
Dyrektor Szkoły mgr Ewa Trojan
 
Zastępca Dyrektora Szkoły
mgr Urszula Bizoń - Biduś
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Dębicy działają cztery sekcje:
 
 
 
 
Sekcja Fortepianu
 
 

mgr Larysa Keller - kierownik sekcji fortepianu,

 

Pani mgr Larysa Keller funkcję Kierownika Sekcji objęła z dniem 1 września 2017r. Sekcja fortepianu to prężnie działające ogniwo szkoły. Uczniowie tej sekcji zdobywają wysokie lokaty na festiwalach i konkursach regionalnych, makroregionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych. Uczniowie przygotowywani są do grania solowego oraz kameralnego. Każdy uczeń szkoły, w ramach przedmiotu Fortepian obowiązkowo pracuje z pedagogiem pianistą. Pedagodzy sekcji - pianiści kameraliści współpracują z nauczycielami instrumentalistami innych specjalności, muzykują z ich uczniami, wykonując repertuar kameralny.
Istotną formą rozwijania muzycznych zainteresowań naszych uczniów są regularnie organizowane warsztaty instrumentalne z udziałem wybitnych muzyków – artystów i pedagogów. Stwarzamy również uczniom wiele możliwości występów publicznych na koncertach i popisach w Auli szkoły oraz w innych salach koncertowych naszego miasta. Organizowane przez nauczycieli koncerty edukacyjne dla dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych są świetną formą popularyzowania wiedzy o muzyce i stanowią najlepszą zachętę do nauki w szkole muzycznej. Do znacznych osiągnięć nauczycieli sekcji należą nagrody i wyróżnienia zdobyte przez ich podopiecznych na przesłuchaniach i konkursach pianistycznych. 

Obecnie w sekcji pracuje 12 nauczycieli: 

 • mgr Ewa Trojan - Dyrektor Szkoły
 • mgr Larysa Keller - Kierownik Sekcji 
 • mgr Zanna Parchomowska
 • mgr Mikołaj Piatikow
 • mgr Maria Grabowska
 • mgr Alicja Stasiowska - Piwowar
 • mgr Anna Sarama
 • mgr Lubow Penderecka
 • mgr Klaudyna Hyjek
 • mgr Dominika Serafińska
 • mgr Janusz Maciejowski
 • naucz. Anna Holovenko

   

Sekcja instrumentów smyczkowych i gitary

mgr Ludwik Sarama - Kierownik sekcji instrumentów smyczkowych i gitary

 

Nauka w Sekcji Instrumentów Smyczkowych i Gitary obejmuje następujące specjalności: skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, gitara klasyczna.
W sekcji instrumentów strunowych pracuje 12 nauczycieli - skrzypkowie, altowioliści, wiolonczelistka i kontrabasista. 
Kierownikiem sekcji od 1 wrzesnia 2017r. jest pan Ludwik Sarama. 
Uczniowie sekcji bardzo aktywnie uczestniczą w życiu muzycznym miasta i środowiska dębickiego. Sekcja współpracuje ze szkołami muzycznymi województwa podkarpackiego i małopolskiego. Większość uczniów sekcji należy do Orkiestry Smyczkowej prowadzonej przez Martę Fortunę. Nauczyciele sekcji wraz ze swymi uczniami biorą udział w warsztatach, festiwalach muzycznych, konkursach regionalnych, makroregionalnych i ogólnopolskich. Nauczyciele sekcji organizują także liczne popisy i konkursy wewnątrzszkolne.


W sekcji zatrudnionych jest 12 nauczycieli:
 

 • mgr Ludwik Sarama - Kierownik sekcji, skrzypce
 • mgr Urszula Bizoń - Biduś - Zastępca Dyrektora, skrzypce  
 • mgr agata Bubisz - skrzypce
 • mgr Marta Fortuna - skrzypce
 • naucz. Janusz Pisarz - skrzypce, altówka
 • mgr Regina Szlachta - skrzypce
 • mgr Magdalena Wasilewska - skrzypce
 • mgr Karolina Tomasik - altówka 
 • mgr Renata Kawałek - wiolonczela
 • mgr Robert Piękoś - kontrabas
 • mgr Lucyna Chwistek - Cisło - gitara
 • mgr Ewelina Stepień - gitara

 

Sekcja instrumentów dętych, akordeonu i perkusji

mgr Andrzej Korus - Kierownik Sekcji Instrumentów Detych

 

Sekcja Instrumentów Dętych obejmuje wszystkie instrumenty dęte drewniane i blaszane, akordeon oraz perkusję. Kształcenie odbywa się w następujących specjalnościach: flet, obój, klarnet, saksofon, waltornia, trąbka, puzon, akordeon i perkusja.
Nauczyciele i uczniowie aktywnie włączają się w nurt życia społecznego miasta poprzez organizowanie koncertów okolicznościowych dla miasta i środowiska dębickiego, uświetniając swoimi występami liczne uroczystości oraz biorą czynny udział w zajęciach orkiestrowych. Uczniowie sekcji biorą także udział w szeregu konkursów oraz indywidualnych występach na terenie szkoły, miasta czy regionu. W sekcji pracuje 13 nauczycieli:

 

 • mgr Andrzej Korus - Kierownik Sekcji, puzon
 • mgr Grażyna Ciesielska - flet
 • mgr Diana Kozłowska - flet
 • mgr Tomasz Ożóg - obój
 • mgr Mariusz Stępień - klarnet
 • mgr Piotr Kita - saksofon
 • mgr Bartłomiej Prucnal - saksofon
 • mgr Damian Skupniewicz - waltornia
 • mgr Dominik Mietła - trąbka
 • mgr Ewa Markiewicz - akordeon
 • mgr Wiesław Kusion - akordeon
 • mgr Mariusz Knot - perkusja
 • mgr Tomasz Fiołek - perkusja

 

Sekcja teorii

 

 


mgr Renata Żabicka - Kierownik Sekcji Teorii

 

Najważniejszym przedmiotem, obowiązującym przez wszystkie lata, jest kształcenie słuchu - rozwija słuch muzyczny, poczucie rytmu, wyobraźnię muzyczną i pamięć muzyczną. Uczniowie mają także zajęcia z rytmiki, audycji muzycznych, literatury muzycznej oraz zasad muzycznych z elementami edycji nut. Głównym zadaniem sekcji jest przygotowanie uczniów w zakresie wiedzy ogólnomuzycznej; uczniowie na zajęciach grupowych rozwijają predyspozycje muzyczne - zarówno wrodzone jak i nabyte. W trosce o stałe podnoszenie poziomu i wyników nauczania sekcja organizuje różnego rodzaju konkursy i przeglądy klasowe, wykonuje pomoce naukowe, zaprasza cenionych metodyków. Czynnie uczestniczy w życiu muzycznym szkoły i miasta współorganizując oraz prowadząc koncerty. Kierownikiem sekcji jest pani Renata Żabicka - absolwentka wydziału muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W sekcji teorii pracuje 6 nauczycieli:
 

 • mgr Renata Żabicka - Kierownik Sekcji - rytmika, kształcenie słuchu, audycje muzyczne, literatura muzyczna, fortepian dodatkowmgr Beata Parkosz - rytmika, kształcenie słuchu
 • mgr Beata Parkosz - rytmika, kształcenie słuchu 
 • mgr Anna Sarama - fortepian dodatkowy
 • mgr Alicja Stasiowska - Piwowar - fortepian dodatkowy, chór 
 • mgr Dorota Źrebiec - kształcenie słuchu, audycje muzyczne,
  fortepian dodatkowy
 • mgr Jadwiga Kania - kształcenie słuchu, audycje muzyczne, zasady muzyczne z elementami edycji nut