Czym jest muzyka? Może poprostu niebem, z nutami zamiast gwiazd?
Ludwik Jerzy Kern.

KALENDARZ  ROKU  SZKOLNEGO  2015/2016
 
 
 
1. Rozpoczęcie roku szkolnego: 1 września 2016r.
 
2. Zimowa przerwa świąteczna: 23 – 31 grudnia 2015r.
 
3. Ferie zimowe: 15 – 28 lutego 2016r.
 
4. Wiosenna przerwa świąteczna: 24 – 29 marca 2016r.
 
5. Zakończenie rocznych zajęć dydaktycznych: 24 czerwca 2016r.
 
6. Ferie letnie : 25 czerwca – 31 sierpnia 2016r.
 
 

 
Na podstawie Rozporządzenia MKiDN z dnia 2 lutego 2011 r. zamieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych (Dz.U. 2011, Nr 36, poz. 184) w roku szkolnym 2015/2016 dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć szkolnych będą:
 
» 2.11.2015 r. (poniedziałek)
 
» 2.01.2016 r. (sobota)
 
» 29.04.2016 r. (piątek)
 
» 30.04.2016 r. (sobota)
 
» 2.05.2016 r. (poniedziałek)
 
» 27.05.2016 r. (piątek)