RADA RODZICÓW

Czym jest muzyka? Może poprostu niebem, z nutami zamiast gwiazd?
Ludwik Jerzy Kern.

RADA RODZICÓW

  Prezydium Rady Rodziców
  • Przewodniczący Rady Rodziców - Ewa Mikos - Cieśla
  • Zastępca Przewodniczącego Rady Rodziców - Ewa Markiewicz
  • Skarbnik Rady Rodziców - Alicja Stasiowska - Piwowar
  • Sekretarz Rady Rodziców - Agnieszka Papiernik 

 

Skład Komisji Rewizyjnej:

1. Barbara Biernacka - Szczęsna

2. Paweł Chmura

3. Ewa Surowiec

4.Lucyna Oskarbska

 

Regulamin Rady Rodziców działającej przy Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Dębicy    -   REGULAMIN Rady Rodziców


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja o opłatach miesięcznych na fundusz instrumentalny oraz wypożyczenie instumentów muzycznych: 

 

Opłata miesięczna w formie darowizny na cele oświatowe w roku szkolnym 2017/2018 
z wykorzystaniem na fundusz instrumentalny wynosi 20 zł
(tj. zakup instrumentów muzycznych, materiałów nutowych, pomocy dydaktycznych, wyjazdy dzieci na koncerty, przesłuchania, nagrody za bardzo dobre wyniki w nauce itp.)
 
 
Opłata miesięczna w formie darowizny na cele oświatowe w roku szkolnym 2017/2018 dla osób korzystających z wypożyczenia instrumentów muzycznych wynosi 15 zł,  20 zł lub 25 zł w zależności od instrumentu.
 
 
Opłaty można dokonywać w kasie szkoły lub przekazać na rachunek bankowy:
 
 
Rada Rodziców przy ZPSM I st. w Dębicy
Bank PEKAO S.A.  oddział w Dębicy
ul. Tadeusza Kościuszki 6
39 – 200 Dębica 
41 1240 4807 1111 0010 4024 3495
 
 
Na dowodzie wpłaty powinno sie znaleźć:
 
- imię i nazwisko dziecka (dzieci), klasa, okres za jaki zostaje dokonana wpłata, cel wpłaty (fundusz instrumentalny, wypożyczenie instrumentu).
 
 
 
Informujemy, że darowizna nie podlega odliczeniu w rozliczeniu rocznym PIT
 
 
 
*      Przypominamy osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej ubiegającym się 
o zwolnienie z opłat (darowizny na cele oświatowe), iż w podaniu należy odpowiednio umotywować swoją prośbę.
 
 
        Ponadto informujemy, że zwolnienie z opłat może nastąpić wyłącznie od miesiąca którym zostało złożone podanie.